Γονείς παιδιών με αναπηρία ζήτησαν τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς Δ.Ο.Υ στην περιφέρεια αρνήθηκαν την απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά ΙΧ οχήματα, τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως αναπηρικά, με την αιτιολογία ότι το αυτοκίνητο ανήκε κατά κυριότητα στους γονείς και όχι στο δικαιούχο ανήλικο με αναπηρία.

 

Η άρνηση και στις δύο περιπτώσεις βασίστηκε στις ΠΟΛ. Α.Υ.Ο 1172/25.11.2010 και ΠΟΛ. Α.Υ.Ο 1197/01.01.2015 οι οποίες αναφέρουν ότι «για τη χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει το όχημα να είναι εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία του αναπήρου».

Ο Συνήγορος επεσήμανε στο Υπουργείο Οικονομικών ότι οι εν λόγω εγκύκλιοι διευκρινίζουν, καταρχάς, ζητήματα απαλλαγής των τελών κυκλοφορίας συμβατικών ΙΧ επιβατικών οχημάτων, τα οποία ανήκουν σε άτομα με αναπηρία, αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί ως αναπηρικά και συνεπώς δεν εφαρμόζονται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο Συνήγορος πρόσθεσε ότι, όπως προκύπτει από τη νομοθεσία, τα επιβατικά ΙΧ οχήματα που προορίζονται για πολίτες με αναπηρία απαλλάσσονται από τέλη ενώ, για τα ανήλικα ρητά «το δικαίωμα ατέλειας παραχωρείται σε εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα…». Κατά συνέπεια, ο Συνήγορος πρότεινε τα ταξινομηθέντα από γονείς αναπηρικά ΙΧ επιβατικά οχήματα, να απαλλάσσονται και από τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς περαιτέρω διαδικασία.

Επιπρόσθετα, προτάθηκε εκ νέου η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και για συμβατικό ΙΧ επιβατικό όχημα γονέων παιδιών με αναπηρία, με δυνατότητα μετάθεσης της φορολογικής απαλλαγής στους γονείς, οι οποίοι έχουν την καθημερινή πολύπλευρη φροντίδα του ανηλίκου με αναπηρία αλλά δεν έχουν οικονομική δυνατότητα για αγορά αναπηρικού αυτοκινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου σε σχέση με τη μορφή, το ποσοστό αναπηρίας και τις γνωματεύσεις των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών, για λόγους ισότητας, αφενός, σε σχέση με ανήλικους με αναπηρία, των οποίων οι γονείς λόγω οικονομικής δυνατότητας ταξινόμησαν αναπηρικό ΙΧ όχημα, αφετέρου, σε σχέση με ενήλικους με αναπηρία οι οποίοι ως ιδιοκτήτες-κάτοχοι συμβατικών ΙΧ επιβατικών οχημάτων απολαμβάνουν πλέον της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε θετικά και σύμφωνα με την νέα διάταξη του νόμου, «η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους. Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα η προαναφερθείσα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου».

Κατόπιν αυτών, εκδόθηκαν ήδη οι πρώτες ατομικές διοικητικές πράξεις απαλλαγής αιτούντων γονέων από τα τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με την παραπάνω τροποποίηση.

 

Πηγή: Nextdeal, 24/7/2018

https://www.nextdeal.gr/epikairotita/aytokinito/102280/apallagi-telon-kykloforias-gia-epivatika-ih-ohimata-goneon-paidion-me